کد خبر: 15935    1397/04/05
جلسه هماهنگی کنگره های ترویج و بیوسیستم با سازمان جهاد کشاورزی استان
جلسه هماهنگی کنگره های ترویج و بیوسیستم با سازمان جهاد کشاورزی استان
کد خبر: 12453    1396/12/06
یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران برگزار می شود
یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
کد خبر: 12304    1396/11/16
جلسه دفاع پايان نامه آقاي منوچهر مريخي
جلسه دفاع پايان نامه آقاي  منوچهر مريخي  
کد خبر: 10422    1396/06/27
جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي دكتر حسين حاجي آقاعليزاده و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان
جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي   دكتر حسين حاجي آقاعليزاده  و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان  
کد خبر: 10093    1396/04/20
انتصاب مدیر گروه جدید گروه مهندسی بیوسیستم
از سوی دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مجتبی جابری  به عنوان مدیر گروه بیوسیستم معرفی گردید.
کد خبر: 10091    1396/04/20
اولین دفاع دانشجوی دکتری بیوسیستم
اولین دفاع دانشجوی دکتری بیوسیستم سید عباس رادمرد
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند