جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي دكتر حسين حاجي آقاعليزاده و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان

 
کد خبر: 10422    1396/06/27

جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي دكتر حسين حاجي آقاعليزاده  و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان تحت عنوان تحليل تراز انرژي و اكسرژي يك موتور ديزل تك سيلندر هوا خنك با استفاده از مخلوط هاي سوخت ديزل – بيوديزل نانويي در روزچهارشنبه مورخ96/06/29 ساعت11 در محل دانشكده كشاورزي برگزار می گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند