منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیر گروه


نام:  دکتر مجتبی جابری معز

سمت:  مدیر گروه بیوسیستم

تحصیلات:  دکتری تخصصی

مرتبه علمی:  استادیار ماشین و خاک

تلفن:  34425401-081

آدرس:  واقع در ساختمان جدید

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند