آزمایشگاه ها و کارگاه ها > کارگاه هاي آموزشي

نام کارگاه ­هاي آموزشي در گروه مربوطه:     

Arm%20Daneshgah

نام آزمايشگاه

مقطع

(کارداني، کارشناسي)

نام آزمايشگاه

مقطع

(کارداني، کارشناسي)

به فارسي

کارگاه موتور

کارشناسي

کارگاه تراکتور

کارشناسي

 

به انگليسي

ENGINE WORKSHOP

BS.c

TRACTOR WORKSHOP

BS.c

 

به فارسي

کارگاه خاک­ورزي وکاشت

کارشناسي

کارگاه داشت و برداشت

کارشناسي

 

به انگليسي

TILLAGE AND PLANTING WORKSHOP

BS.c

HARVESTING WORKSHOP

BS.c

 

به فارسي

کارگاه برق صنعتي

کارشناسي

کارگاه جوشکاري

کارشناسي

 

به انگليسي

INDUSTRIAL ELECTRICITY WORKSHOP

BS.c

WELDING WORKSHOP

BS.c

 

به فارسي

کارگاه هيدروليک صنعتي

کارشناسي

 

 

 

به انگليسي

INDUSTRIAL HYDRULIC WORKSHOP

BS.c

 

 

 

موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند