آزمایشگاه ها و کارگاه ها > آزمايشگاه هاي تحقيقاتي

نام آزمايشگاه ­هاي تحقيقاتي:       

 

نام آزمايشگاه

 

مقطع

(کارشناسي ­ارشد، دکتري )

 

نام آزمايشگاه

مقطع

(کارشناسي ­ارشد، دکتري )

به فارسي

آزمايشگاه پس از برداشت

کارشناسي ارشد و دکتري

آزمايشگاه ابزار دقيق

کارشناسي ارشد و دکتري

به انگليسي

POST-HARVESTING PROCESSES LABORATORY

MS.c and Ph.D

INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT LABORATORY

MS.c and Ph.D

به فارسي

مرکز تست تراکتور و موتور

کارشناسي ارشد

آزمايشگاه خواص مکانيکي  و رئولوژي

کارشناسي ارشد و دکتري

به انگليسي

TREACTOR AND ENGINE TEST CENTER

MS.c

MECHANICAL PROPERTIES AND RHEOLOGY LABORATORY

MS.c and Ph.D

به فارسي

مرکز تست خاک­ورزي وکاشت

کارشناسي ارشد

کشاورزي دقيق

کارشناسي ارشد - دکتري

به انگليسي

TILLAGE AND PLANTING TEST CENTER

MS.c

PRECISION AGRICULTURE

MS.c

Ph.D

موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند